Definities

Opdrachtgever: De persoon die de algemene voorwaarden accepteert en de opdracht aan ons verstrekt.

Basis

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1-1-2016.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wetten die via de wetgeving zijn vastgesteld.
 3. Uitzonderingen op deze garantie & speciale regelingen dient u schriftelijk aan te kunnen tonen voor de geldigheid.

Garantie

 1. Zolang de garantie loopt zullen wij uw website kosteloos herstellen wanneer er ondanks alle beveiliging toch nog ongeregeldheden optreden.
 2. Uiteraard zullen wij alles doen binnen onze macht om de continuïteit van uw website te waarborgen tijdens zulke belemmeringen. Echter kunnen wij niet financieel aansprakelijk gehouden worden voor gebreken van plugins, thema’s of WordPress of derden.

Aansprakelijkheid

Risico en verantwoordelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
  WPbeveiligen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of
  opzet van WPbeveiligen.
 2. WPbeveiligen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade waaronder:
  Gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Diensten door derden

 1. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor tekortkomingen die veroorzaakt worden door derden

Voorwaarden samenwerking webbureau’s

Winstmarge

 1. De dienst die wij aanbieden mag u aanbieden aan uw klanten. Hierbij kunt u extra kosten (uw winst) berekenen naar uw klant toe, maar niet meer dan 100% bovenop de prijs die u aan ons betaald.

Communicatie

 1. Communicatie geschiedt bij voorkeur via e-mail. (info (a) wpbeveiligen.nl)
  Whatsapp kan gebruikt worden bij nood. Dit geldt ook voor uw klanten.
 2. Wanneer het aantal vragen van uw klanten de redelijk overschrijd kunnen we in overleg met jullie kosten in rekening brengen.

Bereikbaarheid

 1. Wij streven ernaar e-mail binnen 24-48 uur te beantwoorden.

Betaalvoorwaarden

 1. U als opdrachtgever bent verantwoordelijk voor het betalen van de facturen.
 2. Mocht u verhinderd zijn dient u dit voortijdig bij ons te vermelden, dan kunnen wij een schriftelijke regeling treffen.
 3. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de facturen, ongeacht het verloop van de betaling van uw klanten.

Dataverlies

 1. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de informatie die uw website bevat evenals met de data op uw server.
  Echter kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor dataverlies.
  Om deze reden raden wij u aan om ter aller tijde een kopie van uw data en/of teksten te bezitten.

Overeenkomst

Abonnement: Herstel & beveiliging

 1. Het abonnement loopt 12 maanden en zal daarna automatisch overgaan op het voordelige Beveiliging & Onderhouds abonnement wat maandelijks opzegbaar is.
 2. Voortijdig opzeggen van het Herstel & Beveiligingsabonnement:
  In uitzonderlijke situaties kunt u het abonnement opzeggen. Hiervoor rekenen wij 3 maanden onkosten. Het abonnement zal dan per direct komen te vervallen.

Abonnement: Beveiliging & onderhoud

 1. Het abonnement is na een beginperiode van 3 maanden iedere maand schriftelijk op te zeggen.

Wpbeveiligen behoud zich het recht de overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen bij het overtreden van de afspraken omtrent de Winstmarge, betaalvoorwaarden, en bij aanhoudend onfatsoenlijk gedrag

Uitvoeringstermijn

 1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
wpbeveiligen
0 Shares
Share
Share
Tweet